Bảng giá xe Mercedes-Benz 2022 ưu đãi mới tháng 07/2022

Dòng xe
Giá niêm yết
(đv: tỷ VNĐ)
Giá bán xe tháng 06/2020
(đv: tỷ VNĐ)
Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C180
1,399
1,399
Mercedes-Benz C200
1,499
1,499
Mercedes-Benz C200 Exclusive
1,709
1,709
Mercedes-Benz C300 AMG
1,897
1,929
Mercedes-Benz E-Class
Mercedes-Benz E180
2,050
2,050
Mercedes-Benz E200
2,130
2,130
Mercedes-Benz E200 Exclusive
2,290
2,290
Mercedes-Benz E200 Sport
2,317
2,317
Mercedes-Benz E200 Coupe
2,639
2,639
Mercedes-Benz E300 AMG
2,833
2,920
Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz S450 L
4,299
4,299
Mercedes-Benz S450 L Luxury
4,969
4,969
Mercedes-Maybach
Mercedes-Maybach S450 4Matic
7,469
7,469
Mercedes-Maybach S560 4Matic
11,099
11,099
Mercedes-Maybach S650 4Matic
14,899
14,899
Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz A200
1,339
1,339
Mercedes-Benz A250
1,699
1,699
Mercedes-AMG A45 4Matic
2,249
2,249
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC 200
1,749
1,749
Mercedes-Benz GLC 200 4Matic
2,039
2,039
Mercedes-Benz GLC 300 (CKD)
2,399
2,399
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic (CBU)
2,559
2,559
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE 450 4Matic
4,369
4,369
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS 450 4Matic
4,909
4,909
Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-AMG G63
10,619
10,829
Mercedes-Benz V-Class
Mercedes-Benz V 250 Luxury
2,579
2,579
Mercedes-Benz V 250 AMG
3,129
3,129

Top

   (0)